Godzina 10.30 piątkowego dnia stała się momentem, gdy rozbrzmiały słowa ks. Dariusza Ławika – Kapelana naszego Domu Hospicyjnego  – że rozpoczynamy bezpośrednie oczekiwanie na przyjazd figury Matki Bożej z Lourdes. Kaplica wypełniona podopiecznymi, personelem, wolontariuszami oraz gośćmi rozbrzmiewała modlitwą ufności i nadziei na radosne spotkanie z ukochaną Matką Boga i naszą.

Reprezentacja naszych podopiecznych z ks. Tomaszem Kosewskim z-cą Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej ds. Hospicjum – o g. 11.00 uroczyście wprowadziła, w asyście ks. Janusza Stecia – Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Matkę Bożą w progi Domu Hospicyjnego przy radosnych i wzruszających słowach pieśni „Po górach dolinach …”.

W imieniu całej wspólnoty  naszego Domu Matkę Bożą powitali: Pani Doktor Aleksandra Modlińska – kierownik medyczny wraz z ks. Tomaszem.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Steć. Wzruszenie i przejęcie nie opuszczało żadnego z uczestników tego historycznego wydarzenia.

Pierwszego dnia nawiedzenia Matki Bożej z Lourdes o g. 15.00 przeżyliśmy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzone przez s. Weronikę – serafitkę, naszą pielęgniarkę  – po którym była sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Tomasza w intencji wszystkich pracowników  jako dziękczynienie za ich posługę z prośbą o obfitość łask, a po jej zakończeniu nastąpił akt zawierzenia całego personelu Domu Hospicyjnego wstawiennictwu Matki Bożej.

Dzień zakończyliśmy  Apelem Maryjnym.

Sobota była dniem wzruszających przeżyć naszych podopiecznych. Po porannych godzinkach ku czci NMP o g. 11.00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Dariusza w intencji chorych z udzieleniem wszystkim potrzebującym sakramentu namaszczenia chorych.

O g. 15.00 wspólnota naszych wolontariuszy poprowadziła nabożeństwo różańcowe, a następnie wyruszyła z Figurą Matki Bożej w procesji,  by nawiedzić podopiecznych w ich pokojach. Spotkania niemalże twarzą w twarz z Matką Bożą przy łóżku, na wózku, a nawet w gabinecie zabiegowym pielęgniarek i lekarzy stało się przejmującym przeżyciem duchowym. Wszystko to działo się przy radosnym śpiewie pieśni „Po górach dolinach …”. Poczuliśmy się jak w Lourdes. Nabożeństwo z procesją zakończyło się aktem zawierzenia opiece i wstawiennictwu Matki Bożej wszystkich wolontariuszy, którego dokonał ks. Tomasz.

Niedziela poświęcona była szczególnie modlitwie w intencji chorych i ich rodzin.  Między wspólnie odśpiewanymi Godzinkami, a modlitwą Anioł Pański połączoną z Litanią do MB z Lourdes był czas na indywidualną modlitwę i przebywanie ze Świętą Rodziną z Nazaretu. (???) Tak, to nie pomyłka. Gospodarzem domu jest Jezus Chrystus, naszym Patronem św. Józef, a nawiedzającą Maryja Panna –  oto i cała Rodzina Nazaretańska w komplecie.

Ukoronowaniem naszych duchowych przeżyć było wspólne uczestniczenie we Mszy św. o g. 15.00.