W środę 21 października bieżącego roku w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II odbyło się kolejne szkolenie w ramach realizowanego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany z przekazanych przez Miasto Gdańsk środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Było to szkolenie dla pracowników, wolontariuszy instytucji i organizacji pozarządowych wspierających starsze osoby z niepełnosprawnością. Spotkanie dotyczyło komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik-mieszkaniec. Uczestnicy pracowali indywidualnie oraz w grupach. Dzięki temu każdy miał możliwość przyjrzenia się sobie w dwóch rolach: nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz utrwaleniu umiejętności aktywnego słuchania. Pod okiem prowadzącego szkolenie psychologa – Wiolety Pacak, grupa analizowała ćwiczenia oraz wspólnie nazywała najczęściej popełniane w procesie komunikacji błędy mogące wywoływać niepożądane konflikty, a następnie uczyła się, jak ich unikać. Teoria połączona z ćwiczeniami nie tylko pozwoliła udoskonalić nasze umiejętności, ale również wprawiła uczestników w wyśmienity nastrój. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.