W ramach Projektu PARTNER III, Zadanie: „Niepełnosprawny pracownik” uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łapina mają szansę spróbować swoich sił w „prawdziwej pracy”.
Na zajęciach w warsztacie uczestnicy zdobywają umiejętności dzięki, którym mogą się usamodzielniać a w przyszłości podjąć pracę zawodową. Aby stworzyć jak najbardziej realne warunki pracy, powstają w WTZ symulatory pracy. Jednak najlepszym sprawdzianem stopnia samodzielności osoby niepełnosprawnej i postępów w jej rehabilitacji zawodowej jest podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Kolejnym etapem do tego przygotowującym jest podjęcie treningu zawodowego w różnych zakładach pracy.
Dzięki uprzejmości i zrozumieniu pracodawców, niektórzy z wytypowanych uczestników z warsztatu w Łapinie odbywają już praktyki zawodowe: p. Marlena w firmie IMPEL; p. Bolesław w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kolbudach; p. Adrian i p. Grzegorz zdobywają doświadczenie zawodowe w firmie Ziaja.
W dalszym ciągu nawiązywane są kontakty z innymi pracodawcami co umożliwi w przyszłości włączenie do projektu kolejnych uczestników z warsztatu w Łapinie.
 

Dziękujemy wszystkim pracodawcom oraz wszystkim osobom wspierającym nas.