Seniorzy z Gdańskiego Wigoru, zostali zaangazowani w akcję cięcia materiałów na bandaże, które wkrótce zostaną wysyłane do najbardziej potrzebujących w Afryce.

Więcej o akcji i szpitalu w Zambii w artykule poniżej: https://www.caritas.gda.pl/bandaze-dla-zambii/

Zdjęcia: Beata Kasprzyk, Anna Sawicka

Tekst: Anna Sawicka