Caritas Archidiecezji Gdańskiej informuje, że zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej” otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji bezzwrotnej w ramach programu 3.1 Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, w kwocie 956 794,00 PLN. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 007 152,00 PLN.

 

Przedsięwzięcie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku polegające na dociepleniu ścian wewnętrznych oraz dachu, wymianie stolarki okiennej, modernizacji sytemu grzewczego, montażu instalacji pompy ciepła, montażu instalacji zarządzania energią.

 

Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie rozwiązań będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie wynoszące 1692,42 GJ/rok, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynku wynoszące 90,11 Mg/rok.