W placówce w Łapinie w godzinach popołudniowych realizujemy zajęcia terapeutyczne w ramach projektu SOW sieć ośrodków wsparcia Caritas dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia grafomotoryki, zajęcia z koordynacji wzrokowo -ruchowej oraz lekcje obsługi komputera.

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.