Korzystając z przerwy miedzy feriami świątecznymi a zimowymi zorganizowaliśmy pierwsze w tym roku szkolenie dla wolontariuszy SKC. Tym razem zawitaliśmy w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. W warsztatach wzięło udział ponad 30 nowych wolontariuszy.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.