Na zakończenie szkolenia – w nagrodę za wytrwałość i zaangażowanie zorganizowaliśmy wspólne wyjście do kina. Na kolejne warsztaty zapraszamy już w kwietniu. Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 058 555 78 78 (Alicja Szostek) oraz 058 555 19 00 (Aleksandra Lachs) – OŚRODEK DIECEZJALNY SOPOT lub dzwoniąc na 058 345 47 96 (Marta Friedrich) OŚRODEK DIECEZJALNY GDAŃSK. Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt finansowany jest ze środków EFS, PFRON i Caritas Polska.