Poniżej informacje na temat szkoleń z zakresu IT, projekt JDS (Japan Development Service)
Szkolenia obejmują cztery kierunki (dwa podnoszące kwalifikacje w pracy – Microsoft Office i tworzenie stron internetowych – oraz dwa związane z modelem nauczania STEM – podstawy Pythona i micro:bit):
1) Podstawy Microsoft Office – 12 godzin przez 4 dni szkoleniowe (20 osób; do 40 osób maksymalnie) – przedział wiekowy między 20 a 40 rokiem życia, dodatkowo dla studentów.
2) Tworzenie stron internetowych – 12 godzin przez 4 dni szkoleniowe (20 osób; do 40 osób maksymalnie) – przedział wiekowy między 20 a 40 rokiem życia, dodatkowo dla studentów.
3) Podstawy Pythona – 24 godziny przez 8 dni szkoleniowych (20 osób; do 40 osób maksymalnie) – kierunek głównie dla uczniów liceów.
Te trzy szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim z ukraińskim tłumaczeniem.
4) Szkolenia micro:bit – szkolenia dostosowane do rodziców mających młodsze dzieci – 6 godzin przez 1 dzień (5 grup po 10 osób) – prowadzone przez JDS.
To szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim z ukraińskim tłumaczeniem.
Preferowany sposób uczestnictwa w szkoleniu to stacjonarnie w Warszawie., ale może być również w formie online. Potrzebny będzie dostęp do indywidualnego PC.
Kwestionariusze w trzech wersjach językowych poniżej ; (język ukraiński, angielski i rosyjski)
Kwestionariusz – od 24 kwietnia do 12 maja; wpisują się zarówno osoby, które mogą pojawić się stacjonarnie w Warszawie, jak i uczestniczyć w szkoleniu online.
W czerwcu na podstawie kwestionariusza zostaną wybrane osoby, które będą mogły przejść szkolenie.
Lipiec i Sierpień to okres szkoleń.
Wrzesień – rozmowa z uczestnikami, podsumowanie, wnioski, możliwości zatrudnienia etc.
Szkolenia są bezpłatne, lecz trzeba się zobowiązać do ukończenia całego kursu – inaczej otrzymany certyfikat będzie nieważny.