W dniach 9-10 marca odbyło się w Warzenku kolejne szkolenie formacyjne dla wolontariuszy SKC. Uczestniczyli w nim uczniowie z 4 gimnazjów: nr 33 na Osowej, nr 1 w Rumi, nr 26 w Gdańsku oraz z Gimnazjum w Bolszewie.  
Szkolenie „Wolni od…, wolni dla…, wolni z…” pomaga nam zrozumieć tajemnicę i odszukać ideę wolności. Pojęcie wolności to kluczowy element tego szkolenia, udowadnia nam jak mało jeszcze

o niej wiemy. Uczestnicy wyrażają głębokie zadowolenie z powodu wzięcia w nim udziału.
 „Zrozumieć wolność to odnaleźć pewnego rodzaju prawdę” – jak przekazywał nam pierwszego dnia ks. Krzysztof. Szkolenie jest pełne refleksji na temat wolności i zawartych w niej nieznanych nam jeszcze tajemnic. Poznajemy odpowiedzialność związaną z naszą wolnością. Tworzymy nasz własny jej obraz. Wolontariusze poznają przeróżne formy zniewolenia przez „zło”. Uczą się je rozpoznawać w codziennym życiu. Szkolenie przeprowadza nas przez ciemności poszukiwań prawdy trzema etapami, dzięki którym uwalniamy się „od”, „z” i „dla”, i wskazuje nam możliwość wyboru między odkryciem jej, a pozostaniem w niewiedzy.   „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).
 (Karolina i Magda)