28 marca w placówce na Jesionowej po raz trzeci odbyło się
spotkanie w ramach SZKOŁY WYCHOWAWCÓW.
Tym razem, pod okiem Pani Izy Banaszczyk ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”, uczyliśmy się
pracy z dziećmi z ADHD. Za obecność i chęć wzbogacenia swojej wiedzy
dziękuje: Ani, Marcie, Oli, Agacie, Paulinie, Oli, Marcie, Kasi, Marcie,
Danusi, Kasi, Damianowi, Majce, Ani, Asi, Kacprowi, Marcelinie, Karolinie,
Anecie i Oli.