Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej zawiera ciekawy i praktyczny program kształcenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi. W programie każdy uczestnik przechodzi przez 130 godzin szkoleniowych, 10 godzin indywidualnej pracy z coachem oraz 40 godzin praktyk biznesowych. Celem Szkoły jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Uczestnicy w trakcie praktyk zdobywają odpowiednie doświadczenie, przydatne przy tworzeniu i zarządzaniu rzetelnym biznesem w ramach tworzonego lub planowanego podmiotu ekonomii społecznej. Jedna z uczestniczek I edycji Szkoły realizowanej w Tczewie, napisała: „Szkoła…przede wszystkim otworzyła mi „oczy”, w taki sposób, że dowiedziałam się ze są różne możliwości działania, że trzeba poszukiwać, a przede wszystkim poszukiwać zasobów w sobie. Godziny z coachem – niezapomniane, integracja super, zajęcia ciekawe i budujące, dające perspektywę. Praktyki wskazane i wbrew wstępnej niechęci … potrzebne i dobrze dobrane”.
W piątek 10 października 2014r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zakończyła realizację drugiej edycji Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej, która była realizowana w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”.

Druga edycja Szkoły przyniosła kolejnych absolwentów, którzy z zapałem pragną działać i zmieniać swoje środowiska lokalne. Najlepszym tego przykładem była uroczystość zakończenia nauki, która odbyła się w formie wizyty studyjnej. Absolwenci zwiedzili Spółdzielnię Socjalną Studio Effekt, którą utworzyło dwoje uczestników Szkoły, mieli okazję zobaczyć gród tworzony przez fundację „Sławny Gród-nie zapomnieć o praojcach” prowadzoną również przez jednego z uczestników szkoły, z kolei catering na to spotkanie przygotowała Spółdzielnia Socjalna Razem. Nie mamy wątpliwości, że to, czego uczyliśmy w trakcie zajęć realnie przekłada się na zmniejszanie grupy osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz wspiera powstawanie nowych profesjonalnych podmiotów biznesowych. Jedna z uczestniczek napisała, że „Udział w II edycji Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej okazał się strzałem w dziesiątkę. Szkolenia, to nie tylko okazja do zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami, problemami i tematami, ale także do kontaktów z ludźmi zainteresowanymi podobnymi obszarami. Wiedza nabyta na szkoleniach jest jedynie częścią tego, co można było wynieść ze spotkań. Druga część, nie mniej ważna, a może ważniejsza, to bezpośrednia wymiana myśli, opinii i doświadczeń osobistych w dyskusjach między uczestnikami oraz prowadzącymi(…)”.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Ośrodkiem Wparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” obecnie organizuje III edycję Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej. Łącznie do kwietnia 2015 roku zostanie przeszkolonych 47 osób. Czy spowoduje to powstanie wielu nowych podmiotów ekonomii społecznej? Ilu aktualnych pracowników tego typu podmiotów przeszkolimy? Na ile wpłynie to na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie? Czas pokaże, nie mniej jednak nasze dotychczasowe spostrzeżenia pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i z zapałem pracować z uczestnikami III edycji Szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego