„Alanek do 3 roku życia nie mówił… zaniepokojona pytałam lekarzy, czy coś jest nie tak… usłyszałam, że nie mam się martwić, bo przecież chłopcy zwykle zaczynają mówić później… kiedy synek miał 4 lata usłyszałam diagnozę… autyzm…” –  tak pani Kamila opowiadała o swoich doświadczeniach bycia matką dziecka z autyzmem. Działo się to podczas sympozjum zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” w ramach projektu „Samodzielni – sprawni II”, które odbyło się 9 czerwca w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i poglądów na temat pracy z osobami  z autyzmem. W sympozjum uczestniczyli Stefan Skonieczny – Starosta Gdański, Dariusz Majorek – dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, Ewa Jakacka – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, Beata Kowalczyk – dyrektor PCPR, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz przedstawiciele gdańskiej Caritas.
    Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące, często pełne wzruszeń, ale i humoru.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem oferty terapeutycznej projektu, realizowanej w placówce WTZ w Łapinie. Następne wystąpienie dotyczyło doświadczenia bycia matką dziecka z autyzmem. Usłyszeliśmy bardzo poruszającą opowieść pani Kamili Babińskiej-Cysarz, która opisywała trudności życia codziennego, z jakimi musi się spotkać rodzic po usłyszeniu diagnozy. Kwestie relacji rodzic – terapeuta, poruszyła pani Beata Rzewnicka – logopeda prowadząca terapię w ramach projektu. Pani Jolanta Podskok oraz pani Rynkiewicz- Chajewska, podzieliły się z nami doświadczeniami bycia w podwójnej roli – jako rodzic dziecka niepełnosprawnego oraz jako terapeuta zawodowo pracujący z osobami z autyzmem.  Kolejne wystąpienie dotyczyło szkolnych doświadczeń dziecka z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Usłyszeliśmy relację pani Małgorzaty Barańskiej, nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej.
    Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wypowiedź pani Katarzyny Kocuniak, która podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi przeżyciami. Studentka chemii, poruszyła nas opowieścią o tym, jak to jest być osobą z autyzmem, jak postrzega świat oraz w jaki sposób odbiera rzeczywistość.
Na zakończenie sympozjum odbyła się ciekawa i niezwykle ożywiona dyskusja uczestników.
    Składamy serdeczne podziękowania Pani Beacie Kowalczyk – dyrektor PCPR za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego wydarzenia.

 

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych