Godziny popołudniowe uroczystości św Jana Parafialny Zespół CARITAS parafii CHRYSTUSA ZBAWICIELA spędził na terenie Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Straszynie przeznaczając czas na modlitwę, refleksję i swobodne rozmowy towarzyskie. 

 

Spotkanie zorganizował proboszcz parafii CHRYSTUSA ZBAWICIELA ks Wojciech Tokarz.

 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

W homilii ks. proboszcz zwrócił uwagę na może nie zawsze dostatecznie uzmysławiane nawet przez samych – wolontariuszy działających w parafialnym CARITAS – znaczenie tej działalności dla całej wspólnoty kościoła, nie tylko tej w granicach parafii. Motywy podejmowania takiego działania przez poszczególnych wolontariuszy mają charakter spontaniczny i wypływają ze zwyczajnej chęci pomocy potrzebującemu człowiekowi. Skutki takich działań mają jednak daleko szerszy oddźwięk, niż można sądzić na podstawie pozorów, gdyż działalność CARITAS to realizacja podstawowego dla naszej wiary przykazania miłości bliźniego. Ta część homilii ks proboszcza była niejako uszczegółowieniem słów Jana Pawła II wygłoszonych w Legnicy w czasie pielgrzymki w roku 1997 , który powiedział: „Wasza posługa, często spełniana w ukryciu, często przemilczana przez środki informacji, jest zawsze znakiem wiarygodności pasterskiej misji Kościoła.”

 

 Po części modlitewnej przyszedł czas na „coś dla ciała” – czyli na posiłek przygotowany przez kuchnię w Domu Rekolekcyjnym. Honory gospodarza domu pełnił przez pewien czas sam ks dyrektor Domu oraz proboszcz parafii św Jacka – ks prałat Ryszard Bugajski.

 

Cały teren przyległy do kościoła oraz Dom Rekolekcyjny i otoczenie stanowi swego rodzaju pustelnię, gdzie chcący znaleźć miejsce wyciszenia się i możliwość zamyślenia się czy to nad sobą czy nad swoim życiem,   znajdzie doskonałe warunki, co niewątpliwie było jednym z czynników przesądzających o uczuciu niedosytu, a może właściwsze było określenie tego poczucia, wyrażonego zresztą przez uczestników spotkania oczekiwaniem następnego, tak miłego i pożytecznego spotkania. AB