Święto patronalne Służby Zdrowia, które w Naszym Centrum obchodziliśmy 19 października, w sposób niejako oczywisty kieruje naszą myśl ku lekarzom, co jest o tyle naturalne, że sam patron – św. Łukasz, Apostoł i autor Ewangelii, był nawróconym lekarzem greckim. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że w procesie ratowania zdrowia chorego uczestniczy cały zespół medyczny, bez którego bardzo często lekarz pozostałby bezradny. Pracownicy Służby Zdrowia, wykonują wiele czynności, od których może zależeć zdrowie, a nawet życie człowieka, często towarzysząc w ostatnich chwilach życia.

Wzorem lekarza i osoby zatroskanej o zdrowie człowieka pozostaje oczywiście Jezus, który w rozmowie z faryzeuszami tymi słowami opisał swoje posłannictwo: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Jezus przychodzi do wszystkich, „którzy się źle mają” czy to w płaszczyźnie zdrowia duchowego, psychicznego czy fizycznego.

 Święto Służby Zdrowia jest dobrą okazją do podziękowania pracownikom medycznym za pełne szacunku traktowanie chorego. Jest ono tym cenniejsze, że obecnie wszyscy jesteśmy coraz bardziej zabiegani, przybywa nam nowych zadań i coraz trudniej jest nam traktować drugiego człowieka w sposób indywidualny. Człowiek chory i jego dobro stanowi bowiem najwyższą wartość.

Z okazji Święta Pracowników Służby Zdrowia składamy najlepsze życzenia wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, opiekunom, którzy realizują i traktują swój zawód jako prawdziwe powołanie. Dziękujemy za Wasze poświęcenie i rzetelność w codziennej posłudze choremu. Życzymy wytrwałości, odwagi i cierpliwości w codziennej pracy.

W tym szczególnym dniu przedstawiciel Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Tomasz Kosewski oraz Nasza Dyrektor Anna Kostusik złożyli serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz wręczyli wyróżnienia dla Łucji Wodniak-Ochocińskiej – lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Paulinie Włodarczyk-Kuźma – fizjoterapeutce oraz Andrzejowi Zaborowskiemu – pielęgniarzowi. Wszyscy pracownicy obdarowani zostali prezentami w postaci gipsowych aniołów stróżów wykonanych przez Naszych mieszkańców w ramach zajęć pracowni terapii zajęciowej.