Po wakacyjnej przerwie wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej „ARKA” w Żukowie rozpoczęli pracę zaczynając od wspominania wakacji. Każdy z uczestników zajęć wykonał pracę plastyczną, która przedstawia najpiękniejsze, najlepiej zapamiętane chwile z wakacji. Forma wykonania pracy była dowolna, jednak najwięcej z nich było wykonane pastelami oraz
kredkami.

20 września wychowawcy razem z wychowankami przygotowali nową, jesienną gazetkę świetlicową, a na parapetach pojawiły się astry zrobione przez dzieci.