We wrześniu nasze spotkania w świetlicy w Glinczu upłynęły w atmosferze pełnej radości i życzliwości. Oprócz wspomnień wakacyjnych i wspólnego poznawania się, dużo czasu poświęciliśmy na przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Jak widać dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały poznane znaki drogowe. Wierzymy, że nasze spotkania przyczynią się do rozwijania zainteresowań i zdolności wychowanków.