Piękne jesienne świeczniki z masy solnej, czyli artystyczna grupa młodzieżowa

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Urząd Miasta Gdańsk.