W zeszłym tygodniu na warsztatach wzmacnialiśmy nasze poczucie własnej wartości. Przy okazji ćwiczyliśmy też umiejętność dostrzegania w innych pozytywnych stron, ich atutów i talentów. Sami również usłyszeliśmy od naszych kolegów i koleżanek za co nas cenią, w czym według nich jesteśmy dobrzy. To było cenne doświadczenie, po zajęciach podniosła się nasza świadomość mocnych stron, które posiadamy, a które nie zawsze jesteśmy w stanie sami w sobie dostrzec.

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Urząd Miasta Gdańsk.