Tydzień zaczęliśmy od wybrania się na Wydział Biologii UG. Wycieczka miała wymiar przede wszystkim edukacyjny, z dodatkiem gry terenowej. Dzięki materiałom z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat roślin, zwierząt czy skał.
Oglądaliśmy szkielety zwierząt, wielkie robale, ryby w akwarium z Malawi, historyczną wystawę z narzędziami, którymi posługiwali się biolodzy na przestrzeni lat, a także odwiedziliśmy las bursztynowy. Obejrzeliśmy również Drzewo Ernesta Heackela, które uświadomiło nam, jak wiele form życia znajduje się na ziemi.
Co widzieliśmy podczas tej wycieczki, Wy również możecie zobaczyć zaglądając do naszej fotorelacji.