Parafialny Zespół Caritas z parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Gdańsku przygotował paczki świąteczne dla osób potrzebujących. Wśród obdarowanych znaleźli seniorzy uczestniczący w projekcie „Pomoc sąsiedzka” realizowanym we współpracy z Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”. Warunki pandemii ograniczyły możliwości odwiedzin seniorów w domach, ale wolontariusze dbają o utrzymanie stałego kontaktu z podopiecznymi i podtrzymania ich na duchu poprzez rozmowy telefoniczne.

Przekazane paczki żywnościowe wraz z uśmiechem wolontariuszy na pewno pomogą seniorom w radośniejszym przeżyciu zbliżających się świąt