Seniorzy z Domu Pomocy Społecznej Caritas im. Jana Pawła II zapraszają na wystawę papierowych gobelinów.