Kolejny konkurs plastyczny ogłoszony przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie był wyzwaniem dla podopiecznych WTZ Rumia. Technika wykonania prac dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane płaskie). Otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród odbyło się pod koniec maja w czasie Festynu z okazji Dnia Godności.