W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie beneficjentów projektu My tez potrafimy się odnaleźć i ich rodziców/opiekunów z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panią Śliwińską. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące świadczeń rentowych. Pani Śliwińska wyjaśniała jakie są możliwości podjęcia pracy i zarobkowania przez osoby otrzymujące ww. świadczenia, jakie są wysokości kwot powodujących zmniejszenie lub zawieszenie tych świadczeń, jakie formalności należy dopełnić w momencie podjęcia pracy, w jakich terminach należy składać zaświadczenia o dochodach. Mamy nadzieję, że informacje przekazane przez pracownicę ZUS uzupełniły wiedzę rodziców w tej kwestii i rozwiały wszelkie wątpliwości.
Wśród zgromadzonych gości był również obecny były uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gdyni Pan Dariusz Kaczmarek, który opowiedział o swojej pracy w Muzeum Miasta Gdyni.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego