Dnia 28 pażdziernika 2013 roku udaliśmy się do leśniczówki na spotkanie z panem leśniczym. Wcześniej – podczas zajęć w świetlicy – ustaliliśmy ( i przygotowaliśmy na piśmie pytania ), jakie informacje o lesie  chcielibyśmy uzyskać.

Pan leśniczy zaprosił nas na wycieczkę do lasu. Opowiedział nam,  jakie zwierzęta żyją w naszych lasach, jakie mają zwyczaje, czym się żywią, co lubią, a czego nie lubią, jak zimują. Opowiedział także, jak dzieci mogą pomóc im przetrwać zimę. Zobowiązaliśmy się zgromadzić pokarm i dokarmiać ptaki podczas największych mrozów. Zdobyliśmy również informacje o drzewach, pokazał nam zabytek przyrody – najstarsze drzewo w nasze okolicy – 200-letni dąb. Naszej wyprawie do lasu towarzyszyły zabawy w lesie, a także zbieranie materiału przyrodniczego do prac plastycznych.

 

Świetlica w Tuchomiu