Dzień   20  luty 2015  roku to wyjątkowy i szczególny  dzień w  Domu  Samotnej Matki Caritas  w Matemblewie. Pełni radości  i uwielbienia , sercami pełnymi miłości powitano w Domu Samotnej Matki Caritas   kopię  figury Matki Bożej z Lourdes.

 Maryjo w ten czas obecności w naszym Domu chcemy spojrzeć w Twoje oczy i wtulić   się w  Twoje ramiona, byśmy umocnieni Twoją miłością potrafili pokonać wszystko co dla nas trudne , co nas boli i mogli godnie wypełniać zadania do których zostaliśmy powołani .Od Ciebie  Matko – Matko Pięknej Miłóści  chcemy  uczyć się  prawdziwie  kochać i dawać bezpieczeństwo naszym dzieciom.

  Tymi  słowami  Matki  wraz  z dziećmi  przebywające  w DSMC w Matemblewie  zawierzały Maryi  swoje  życie i prosiły o matczyną opiekę. Z głębi serca wołały  –   przytul  nas Maryjo do swego matczynego serca i daj siłę , by nie ustawać w drodze .Matko kochająca nas tak mocno, jak każda matka kocha swoje  dziecko , w  ten czas obecności  pośród nas – prosimy   wysłuchaj naszych próśb i przemieniaj nasze życie.

 W imieniu Sióstr i całego Domu Matkę Bożą powitała s.Samuela Ciesielska. Czas obecności Matki Bożej  w Domu Samotnej Matki Caritas  i we wspólnocie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego to szczególne chwile, mocno zapisane w naszych sercach.Trwanie na modlitwie  , blisko serca Maryi , która kocha każde dziecko i pragnie obdarzać nas swoimi łaskami , było dla całego Domu głębokim  duchowym przeżyciem.

  Dziękujemy ks. Piotrowi  Brzozowskiemu , który przywiózł kopię figury Matki Bożej z Lourdes do naszej Placówki w Matemblewie. Ks. Januszowi Steciowi  – Dyrektorowi gdańskiej Caritas  wyrażamy wdzięczność za przewodniczenie w uroczystej Mszy Świętej w naszej domowej kaplicy.Dziękujemy również za wspólną modlitwę  i  słowa  skierowane do wszystkich obecnych na Eucharysti .

  W sobote 21 lutego  2015r  w godzinach popołudniowych  figura Matki Bożej  w asyście  ks .Janusza  Stecia – Dyrektora gdańskiej Caritas i ks. proboszcza Wojciecha Paszko  , wspólnie z Siostrami i podopiecznymi Domu Samotnej Matki Caritas ,  została  przeniesona do Parafi Matki  Bożęj Brzemiennej .Czas obecności Maryi  z  LOURDES  w Matemblewskiej  parafi to czas szczególnych łask  dla parafian i pielgrzymów przybywających do  Matemblewa.

 DO CIEBIE UCIEKAMY SIĘ MARYJO
 CZY JEST COŚ PIEKNIEJSZEGO NA  ŚWIECIE NIŻ MIŁOŚĆ MATKI, KTÓRA WYTRALE CZEKA NA SWOJE DZIECKO , WYCIĄGAJĄC POMOCNĄ DŁOŃ, KIEDY TYLKO TEGO POTRZEBUJE.