W dniu 10.10.2014 r. w świetlicy ARKA w Żukowie odbyło się spotkanie wychowanków świetlicy z leśniczym ze Skrzeszewa, Panem Pawłem Bukowskim.

Ciekawy sposób prezentacji piękna przyrody, roślin, zwierząt, architektury, rzeźby terenu spotkał się z żywym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Na wiele pytań dzieci znały odpowiedzi, gdyż już od lutego br. w świetlicach gminy Żukowo jest realizowany program „Cztery pory roku”.

Na zakończenie spotkania pan leśniczy zostawił dla świetlicy folder przyrodniczy „W zgodzie z naturą”. Dzieci w podziękowaniu podarowały gościowi prace plastyczne: laurkę, bukiet kwiatów wykonany z liści i sowę zrobioną z masy solnej.