W środę 14 października 2009r. w ramach projektu ONi na rynku pracy zorganizowano spotkanie eksperckie dla uczestników oraz ich rodzin. Na spotkanie została zaproszona pani Małgorzata Majek- kierownik Referatu ds. Rent i Emerytur Inspektorat w Sopocie. Spotkanie miało miejsce w Centrali Caritas w Sopocie, o godzinie 15.30. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat świadczeń udzielnych przez ZUS osobom niepełnosprawnym. Poruszano takie tematy jak: renta socjalna, a renta ZUS; dofinansowanie składek na ZUS zatrudnionych osób niepełnosprawnych; osoba niepełnosprawna pobierająca świadczenia z ZUS, a zatrudnienie; orzecznictwo o niepełnosprawności oraz wiele innych kwestii interesujących uczestników. Spotkanie miało charakter rozmowy. Uczestnicy mogli zadawać pytania na które odpowiedzi udzielał zaproszony ekspert.