Kolejne spotkanie uczestników projektu My też potrafimy się odnaleźć z ekspertem w ramach klubu wsparcia dotyczyło, mimo sezonu urlopowego, tak ważnej sprawy jak profilaktyka uzależnień. Pani Beata Reclaf – ekspert – była pełna podziwu dla wiedzy naszych beneficjentów. Rozpętała się prawdziwa burza mózgów a zajęcia prowadzone bardzo ciekawie i aktywizująco z pewnością na długo pozostaną wszystkim w pamięci.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego