W dniu 08.06.2009 r. w ramach projektu My też potrafimy się odnaleźć odbyło się spotkanie z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panem Dariuszem Majorkiem. W spotkaniu wzięli udział rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych i pracownicy CAG. Pan Dyrektor przybliżył uczestnikom informacje dotyczące działalności PFRON oraz instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Beneficjenci mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z dofinansowaniami do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu technicznego, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych. Dowiedzieli się również kiedy i gdzie należy składać wnioski oraz jaki jest tryb ich rozpatrywania. Dzięki szczegółowym wyjaśnieniom Pana Majorka spotkanie było bardzo owocne i pomogło w zrozumieniu wszelkich zawiłości formalnych oraz merytorycznych.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego