Coroczne spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odbyło się w poniedziałek 17 grudnia 2012 r. w Refektarzu pocysterskim na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Równo o godzinie 17.00 przybyłych gości powitał Ks. Piotr Brzozowski Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, po czym zaprosił do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu Anotoniny Krzysztoń. Niezwykły głos artystki, piękna aranżacja kolęd autorskich i powszechnie znanych wprowadziła zgromadzonych w świąteczny nastrój. Nagradzana ogromnymi brawami wokalista zapraszała gości do wspólnego śpiewania.

 

Po koncercie Ks. Janusz Steć, Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej złożył sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Wspomniał o Światowym Dniu Chorego, kiedy chorzy i ich opiekunowie spotkali się w Katedrze w Oliwie – najpierw na Mszy św. – a następnie w krużgankach; o zimowej pomocy dla osób bezdomnych – wydawaniu posiłków przy Dworcu PKP w Gdańsku i akcji „termos”. Następnie przypomniał wspólną akcję pomorskich hospicjów „Pola Nadziei”. Opowiedział o nowych działalnościach w Centrum Caritas na Dolnej – Klubie Seniora i Okienku przedszkolnym; o nowym etapie w działań Domu Samotnej Matki włączonego 1 lipca w struktury gdańskiej Caritas. O drugim roku prowadzenia akcji „Tornister pełen uśmiechów”, która łączy w działaniu diecezjalną Caritas, parafie, Parafialne Zespoły Caritas, parafian i potrzebujące dzieci. Wspomniał także o nowych projektach: „Patrol Pokoleniowy” – realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i „Razem mamy więcej” – w ramach rządowego programu na rzecz osób starszych. Opowiedział o projekcie Druga Szansa – który mimo, że jeszcze trwa, to już od września realizowana jest kontynuacja modelu w Sopocie. W  Sopocie także Caritas z 7 partnerami podpisała pakt na rzecz ekonomii społecznej. We wrześniu obchodziliśmy jubileusz 10 lat Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni. I opowiedział także o projekcie pn. Misja dla Laare, w ramach którego powstaje studnia w Kenii.  

 

Następnie Ksiądz Dyrektor wymienił wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy w bieżącym roku: w konkursie „Ośmiu wspaniałych” – 7 wyróżnionych stanowili wolontariusze Szkolnych Kół Caritas; w konkurs Lodołamacze Ks. Dyrektor otrzymał nagrodę „Lodołamacz specjalny”; Regionalne Centrum Wolontariatu przyznało tytuł  Koordynator Wolontariatu – Karolinie Lewandowskiej z Centrum Wolontariatu Caritas; regionalnej edycji „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012” – Caritas została laureatką w  kategorii Innowacyjna organizacja, a Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa otrzymał wyróżnienie w konkursie „Bursztynowy Mieczyk”.

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Nagrody Dyrektora CAG – Pracownik Roku 2012. Tegoroczną laureatką jest Pani Magdalena Grabska – kierowniczka Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas w Minkowicach. W laudacji usłyszeliśmy m.in.: „Pani Magdalena w pełnieniu posługi Caritas nie tylko każdego dnia, już od ponad 17 lat, pokonuje dziesiątki kilometrów, by w domu pacjentów opatrywać rany, pobierać krew do badań, czy dodawać otuchy… Pani Magdalena także organizuje i samodzielnie przeprowadza działania pomoce na rzecz lokalnego środowiska: rodzin rolniczych, wielodzietnych, ubogich. Często sama wychodzi przed, wyprzedza prośbę o pomoc i poza godzinami pracy rozwozi paczki żywnościowe razem z nadzieją, że potrzebujący nie są sami, że nawet kiedy nie mają odwagi prosić – ktoś zauważa ich sytuację i jest blisko ich trosk.”

 

  

Kolejnym punktem uroczystego spotkania było odczytanie Ewangelii i błogosławieństwo opłatka. Jego Ekscelencja, po poświęceniu opłatka zwrócił się do zebranych pracowników dziękując im za zaangażowanie, z jakim realizują posługę miłosierdzia wobec potrzebujących.

Zaraz potem wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia, po których nastąpiło wspólne spożywanie wieczerzy.