21 grudnia o godz. 17.00 w Sali Opatów znajdującej się na terenie Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęło się spotkanie opłatkowe pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Otwarciem spotkania był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu z Parafii pw. św. Bernarda w Sopocie. Przepiękne wykonanie i znanych jak i mniej popularnych utworów wprowadziło zgromadzonych w świąteczny, uroczysty i bardzo serdeczny nastrój. Po koncercie Ks. Janusz Steć – Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej – przedstawił sprawozdanie z mijającego 2009 roku – w kilku słowach opowiedział o znaczących wydarzeniach. Kolejnym punktem programu było wręczenie Nagrody Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej PRACOWNIK ROKU. Tegorocznym laureatem został Pan Dr Janusz Mielczarek, który pracuje w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa w Sopocie. Oficjalną część spotkania zakończyło odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa. Po wysłuchaniu – nastąpiło święcenie opłatka i dzielenie się nim. Serdeczne słowa życzeń wypełniły całe pomieszczenie. W rodzinnej atmosferze przystąpiono do wieczerzy, po której – jak nakazuje tradycja – kolędowano przy pięknie przystrojonej choince.