W dniach 28-29 listopada 2008 r. w Warzenku odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży ze świetlic działających na terenie gminy Żukowo. Spotkanie to finalizowało w formie konkursowej projekt Legendarne dzieje Żukowa i okolic, który od kilku tygodni realizowany był przez poszczególne świetlice. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli wychowawcy świetlicy Arka z Żukowa. W spotkaniu listopadowym wzięły udział świetlice z Banina, Łapina, Niestępowa, Sulmina i Żukowa. Natomiast spotkanie dla pozostałych 7 świetlic przewidziane jest w terminie 12-13 grudnia 2008 r.

Głównym celem projektu Legendarne dzieje Żukowa i okolic było wprowadzenie w świat tradycji regionu i jego wartości poprzez poznawanie miejsc historycznych i legendarnych oraz zabytków regionu i własnej miejscowości. Intencją projektu było zwiększenie motywacji poznawczej dzieci i młodzieży i ich poczucia tożsamości regionalnej.

Zadania konkursowe w Warzenku obejmowały: test wiedzy, krzyżówkę, rozpoznawanie rekwizytów oraz cytatów dotyczących poznanych legend, a także formy plastyczne (projekt herbu swojej miejscowości, kolorowanki) oraz krótkie formy literackie (wiersz, rymowanka o swojej miejscowości).
Każda świetlica zaprezentowała przygotowane wcześniej na zajęciach albumy własnych miejscowości, wykorzystując wykonane przez siebie zdjęcia oraz rysunki.
Ważnym punktem imprezy było spotkanie ze znanym gawędziarzem kaszubskim
p. Edmundem Lewańczykiem, który między innymi zaprezentował nam piosenki kaszubskie własnego autorstwa. Gośćmi honorowymi spotkania byli Burmistrz Gminy Żukowo Albin Bychowski, p. Joanna Piełowska z Urzędu Gminy Żukowo oraz koordynator świetlic p. Elżbieta Niemkiewicz.
Wszystkie zadania konkursowe wykonywane były przez dzieci z wielkim zaangażowaniem w atmosferze radosnej zabawy. Uczestnicy imprezy nagrodzeni zostali dyplomami, słodyczami oraz nagrodami rzeczowymi (gry planszowe dla każdej świetlicy) ufundowanymi przez Caritas oraz Urząd Gminy Żukowo.

Dodatkową atrakcją tego wyjazdu była wspólna zabawa andrzejkowa.