W dniach 15 -20 maja  odbyło się spotkanie szkoleniowe partnerów biorących udział w projekcie ECMYNN . Spotkanie odbyło się w Patras w Grecji i brali w nim udział przedstawiciele organizacji z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Polski.

Było to pięć dni wytężonej pracy, podczas których poruszane były zagadnienia związane ze zjawiskiem NEET – młodzi ludzie  pozostający bez edukacji, zatrudnienia i szkoleń. Podczas poszczególnych sesji poruszane były takie problemy jak: „Obecna sytuacja NEET i perspektywy”, „Edukacja formalna i nieformalna i  szkolenia dla młodych ludzi w Europie”, „Raporty z dotychczasowych badań przeprowadzonych w ramach projektu”, „Techniki i metody wykorzystywane w doradztwie zawodowym”, „Edukacja i własna działalność gospodarcza”, „Rola mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy przez osoby młode”, a także zapoznaliśmy się ze strategią zatrudnienia w Grecji.

Szczegółowym celem spotkania było zaplanowanie nowego zestawu usług mogących pomóc młodym ludziom znaleźć się na rynku pracy, a który będzie testowany w placówkach Caritas, które maja kontakt z osobami zaliczającymi się do grupy NEET. Test pilotażowy będzie trwał cztery miesiące, a rozpoczyna się 15 czerwca.