W dniu 15 czerwca odbyło się spotkanie robocze pracowników biura oraz autorów projektu „Druga szansa”. Podczas spotkania omawialiśmy podstawowe założenia projektu, zasady współpracy z partnerami (lokalnymi i ponadnarodowymi) oraz zagadnienia związane z monitoringiem i ewaluacją. Ponadto przeprowadziliśmy burzę mózgów dotyczącą logotypu projektu. Dyskusja zaowocowała pojawieniem się wielu ciekawych pomysłów i sugestii. Teraz nasze propozycje trafią do grafika, który zajmie się profesjonalnym przygotowaniem oznakowania projektu.