W poniedziałek – 16 sierpnia – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbyło się spotkanie robocze realizatorów projektu „Druga szansa”. W zebraniu poza pracownikami Biura Projektu i jednym z ekspertów wzięły udział również osoby odpowiedzialne za monitoring i ewaluację. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie postępu prac związanych z tworzeniem modelu a także ustalenie ostatnich kwestii związanych z planowaną na przyszły tydzień wizytą studyjną w Kopenhadze. Pani Małgorzata Pobłocka (ekspert) przedstawiła zebranym wstępne opracowania dotyczące modelu w tym ogólny harmonogram planowanych działań, opis sylwetki coacha oraz profil potencjalnego uczestnika. Dzięki obecności ewaluatora projektu – pani Alicji Zajączkowskiej – udało się omówić zagadnienia związane z planowanymi konsultacjami wstępnej wersji modelu w październiku bieżącego roku. Opracowany model wraz ze stworzonym arkuszem oceny zostanie rozesłany do konsultacji do wybranych organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką projektu „Druga szansa”. Ponadto we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu planujemy zorganizowanie spotkania konsultacyjnego dla przedstawicieli sopockich organizacji i instytucji zajmujących się w ramach swojej działalności pracą z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym stanowiącą potencjalną grupę uczestników fazy testowej realizowanego przez nas projektu.