W Centrum Pomocowym Caritas im. św. Jana Pawła II w Gdańsku, 5 marca, odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli pracownicy oraz Dyrektor placówki Pani Wioleta Pacak-Rygielska. Na spotkaniu omówiono obowiązujące procedury postępowania w związku z koronawirusem. Pracownicy zostali zapoznani z tym, w jaki sposób uchronić się przed ewentualnym zakażeniem i jak zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, mieszkańcom, a także innym osobom.