Projekt „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” wszedł w kolejną fazę.
Po podpisaniu w dniu 30 czerwca 2016 porozumień z 29 instytucjami, które zechciały włączyć się
w merytoryczną pracę nad rekomendacjami oraz pierwszych dwudniowych warsztatach, które zostały przeprowadzone w dniach 26-17 lipca w Bolszewie, 9 sierpnia w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się pierwsze spotkanie mikropartnerstwa. Mikropartnerstwo powiatu nowodworskiego zawiązało się dzięki zapałowi i zaangażowaniu przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie i w Ostaszewie. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia projektu oraz plan działań na najbliższe tygodnie. Omówiono również wstępne propozycje zmian w podejściu do aktywizacji zawodowej osób młodych, które skrystalizowały się podczas prac warsztatowych w Bolszewie. Jako że osoby, które tworzą mikropartnerstwo powiatu nowodworskiego na co dzień stykają się
z osobami młodym mającymi trudności w utrzymaniu się w systemie edukacji bądź na rynku pracy, podczas spotkania wywiązała się żywa dyskusja na temat przeszkód (ekonomicznych, społecznych, legislacyjnych czy komunikacyjnych), które uniemożliwiają skuteczną aktywizację zawodową tej grupy. Członkowie Mikropartnerstwa powiatu nowodworskiego spotkali się po raz pierwszy, ale jak zapewniają, nie po raz ostatni. Kolejne spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim jest planowane
w pierwszym tygodniu września. Z niecierpliwością czekamy na materialny wymiar pracy mikropartnerstwa w postaci projektowej fiszki, będącej komentarzem do rekomendacji, które zostały dotychczas wypracowane przez Partnerstwo regionalne. Jesteśmy niezmiernie ciekawi, czy rozwiązania proponowane w Bolszewie zostaną uznane za użyteczne i warte wdrożenia w powiecie nowodworskim. 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za zainicjowanie współpracy z lokalnymi partnerami oraz gościnność i energię włożoną w zorganizowanie spotkania. Czekamy na informację o spotkaniach mikropartnerstw na terenie pozostałych powiatów województwa pomorskiego.