II Spotkanie Mikropartnerstwa powiatu nowodworskiego

Nowy Dwór Gdański, 09.09.2016

 

W dniu 9 września 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Nowym Dworze Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie Mikropartnerstwa powiatu nowodworskiego w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Było to już drugie spotkanie mające na celu omówienie rekomendacji dotyczących wspierania osób młodych na rynku pracy, wypracowanych przez Partnerstwo regionalne podczas dwudniowych warsztatów. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. Na spotkaniu gościł również pan Marcin Bednarz, kierownik Młodzieżowej Placówki Wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz koordynator projektu „Druga szansa” realizowanego przez CAG w partnerstwie z Gminą Miasta Sopot.

W ramach projektu „Druga szansa” udało się wprowadzić na rynek pracy dwanaście z siedemnastu uczestników, tj. młodych osób (18-26 lat) bez przygotowania zawodowego, o niskim kompetencjach społecznych, którzy z różnych powodów przerwali naukę. Pan Marcin Bednarz podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, sposobami wydobywania ich potencjału zawodowego i motywowania
do podjęcia pracy lub edukacji, a także trudnościami, z którymi spotyka się w codziennej pracy z młodzieżą. Prezentacja modelu „Drugiej szansy”,  a przede wszystkim opowieść o świecie młodych ludzi, niejednokrotnie przekreślonych przez środowisko rodzinne, szkolne czy zawodowe, ich problemach, deficytach ale i talentach stało się kanwą dyskusji dla wszystkich uczestników spotkania.

Liczymy na to, iż podzielenie się doświadczeniem w pracy z tzw. trudną młodzieżą, a także sukcesami wieńczącymi proces przywracania jej na ścieżkę edukacji bądź pracy stanie się inspiracją dla wszystkich uczestniczących w drugim spotkaniu Mikropartnerstwa powiatu nowodworskiego. Gospodarzom, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, dziękujemy za tak prężne mobilizowanie środowiska lokalnego do współdziałania na rzecz młodych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.