W dniu 30 maja 2012 r. miało miejsce spotkanie kadry wychowawczej tegorocznych obozów wędrownych po Bieszczadach. Sięgając do kart historii, to właśnie MPW zapoczątkowało w Caritas, taka właśnie formę turystyki  Początkowo obóz liczył ok. 20 uczestników, z roku na rok przybywało ich coraz więcej,  zwiększało się również zainteresowanie tego typu czynnym wypoczynkiem dla młodzieży, a w latach późniejszych również dla dzieci. W chwili obecnej przygotowujemy dwa turnusy obozów, jeden dla dzieci w wieku 9-12 lat zaś drugi w wieku 13-18 lat. Również możemy z duma pochwalić się wychowawcami i kierownikami obozów, prawie wszyscy to byli uczestnicy obozów organizowanych przez Caritas. Niektórzy wyrastali na  obozach, z upływem lat, kończyli szkołę,  zdobywali również w Caritas uprawnienia do pracy na stanowisku wychowawcy, kierownika. Teraz nadal działają 

w Caritas jako wolontariusze lecz w  charakterze wychowawców, na koniec można powiedzieć, idealny kandydat  na wychowawcę to były wieloletni uczestnik obozów wędrownych w górach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej On wiec co w trawie piszczy.

 

– Marcin Bednarz –

kierowników obozów wędrownych w ramach AKCJI LETNIEJ w Caritas Archidiecezji Gdańskiej