W dniu 31 stycznia w ramach Klubu Wsparcia odbyło się spotkanie z ekspertem od  prawa pracy – panią Beatą Naróg. Pani ekspert przekazała informacje dotyczące prawa pracy, gdzie można  sie udać jeśli zostaną naruszone prawa pracownika. Poinformowała nas też o różnego rodzaju ustawach dotyczących podejmowania zatrudnienia,rodzajach umowy jakie możemy zawrzeć z pracodawcą. Dowiedzieliśmy się również jak postępować w przypadku wręczenia nam przez pracodawcę wypowiedzenia- co jest dla każdego pracownika nie małym stresem. Pani Beata przedstawiła nam zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich przywileje i obowiązki. W ostatniej części spotkania pani ekspert odpowiadała na nasze pytania w sposób naprawdę wyczerpujący i satysfakcjonujący. Spotkanie to było nam bardzo potrzebne i uświadomiło wiele spraw, o których nie wiedzieliśmy, a które mogą być nam pomocne w podejmowaniu zatrudnienia.

 

Spotkanie z ekspertem było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.