Zakończyliśmy cykl spotkań rejonowych dla członków PZC. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział – za poświęcony czas, wspólną modlitę oraz wszelkie pomsyły i uwagi, co do dalszych działań. Szczególne podziękowania kierujemy do gospodarzy, którzy gościli nas u siebie podczas tych spotkań – czyli parafii pw. Trójcy Świętej w Oliwie, Trójcy Świętej w Wejherowie, Św. Apostołów Piotra i Pawłą w Pucku, Św. Ojca Pio na Ujeścisku i Św. Anotniego Padewskiego w Gdyni.

We wszystkich pięciu spotkaniach wzięło udział łącznie 139 osób z 50 różnych Parafialnych Zespołów Caritas.