Pod taką nazwą będzie realizowany projekt dla 30 seniorów z dwóch placówek Caritas: Centrum im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz z Centrum im. Świętej Siostry Faustyny w Rumi.

W ramach dofinansowania z funduszy Samorządu Województwa Pomorskiego aktywni podopieczni będą mogli uczestniczyć w zajęciach, mających na celu zwiększenie aktywności osób starszych, podtrzymywania sprawności, przełamywania barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia:
1. Ruchowo-taneczne
2. Aktywności w ogrodzie
3. Rozgrywki w siatkówkę