Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Caritas Polska w okresie 15.06.2016 do 14.06.2017 r. realizuje pilotażowy, innowacyjny, dwuetapowy projekt „Spiżarnia Caritas”.

Celem projektu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych ok. 50 osobom cierpiącym z powodu ubóstwa i/lub głodu poprzez wypracowanie i przetestowanie w okresie od 15.06.2016 do 14.06.2017 modelu nieodpłatnego przekazywania za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Gdańskiej produktów żywnościowych wycofanych z obrotu przez sklepy (w tym sklepy wielkopowierzchniowe) osobom potrzebującym. Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania lub odstępowania.

Projekt jest na pierwszym etapie realizacji, gdzie trwają prace nad wypracowaniem modelu nieodpłatnego przekazywania, za pośrednictwem Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej, pełnowartościowych i zdatnych do spożycia produktów spożywczych wycofanych z obrotu ze względu na krótki termin przydatności do spożycia czy też z powodów innych uniemożliwiających sklepom sprzedaż produktu jako pełnowartościowego, osobom ubogim oraz cierpiącym głód. 

Ponadto organizowane są spotkania z potencjalnymi darczyńcami (przedstawicielami sklepów, sieci sklepów, magazynów), w tym wyjazdy osoby reprezentującej Caritas Archidiecezji Gdańskiej do  przedstawicieli sklepów (siedziby zarządów) na terenie Polski w celu pozyskania darczyńców przekazujących żywność wycofaną z obrotu na rzecz „Spiżarni Caritas”. Prowadzone działania mają zwiększyć świadomość wśród ewentualnych darczyńców jakie korzyści daje udział w włączeniu się w akcję, dzięki której niosą pomoc. Stworzenie „Spiżarni Caritas” będzie uzupełnieniem oferty Caritas Archidiecezji Gdańskiej skierowanej do osób ubogich.

Etap drugi będzie miał charakter praktyczny, w ramach którego wypracowany model zostanie poddany przetestowaniu poprzez otwarcie punktu gromadzenia i wydawania żywności około 50 wybranym osobom, które w okresie od 01 marca do 31 maja 2016 r. będą mogły otrzymywać pełnowartościowe produkty spożywcze ze „Spiżarni Caritas”. Projekt ma charakter praktyczny i edukacyjny kieruje się ideą walki z marnowaniem żywności,  poza tym jest zgodny z projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

 

Miejsce projektu:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości778

81 – 805 Sopot 

 

Wszelkich informacji udzieli:

Beata Lost

blost@caritas.pl

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

telefon: +48 58/ 555 78 78