Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudni specjalistę ds. kadr i płac.

Opis stanowiska pracy

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO W SZCZEGÓLNOŚCI:

– obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
– obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracy w projektach finansowanych ze środków UE,
– rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz nadliczbowych, rozliczanie składek ZUS,
– rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy,
– naliczanie świadczeń należnych pracownikom,
– obsługa pracowników w corocznym rozliczaniu PIT,
– prowadzenie dokumentacji wynikającej z naliczania wynagrodzeń,
– komunikacja z US, ZUS oraz innymi podmiotami,
– monitorowanie zwrotu dokumentów,
– wprowadzanie danych do systemu kadrowego,
– współpraca z innymi zespołami w ramach wsparcia spraw pracowniczych oraz bieżących inicjatyw.

Wymagania

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

– wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu kierunków ekonomicznych,
– co najmniej trzyletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
– praktycznej i bieżącej znajomości ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
– wysokich umiejętności interpersonalnych i analitycznych,
– dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki wynagradzania w podmiotach medycznych oraz znajomość obsługi systemu Kadry i Płace Macrologic.

 

CV proszę przesłać na adres e-mail: mmarczak@caritas.gda.pl z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalista ds. kadr i płac zgodnie z ogłoszeniem z dnia 4.02.2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej przez okres najbliższych 6 miesięcy.