Młodzieżowa grupa „Sparta” wybrała się niedawno do kina na film pt.”Powstanie Warszawskie”. Jest to pierwsza tego typu produkcja na świecie, film w całości złożony z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku. Młodzież była pod bardzo dużym wrażeniem filmu. Z późniejszej dyskusji na jego temat wynika, że temat Powstania Warszawskiego poruszył naszych podopiecznych i przyznali oni, iż pragną zgłębiać swoją wiedzę na temat tego niezwykle ważnego dla Historii Polski wydarzenia.