W ramach zajęć profilaktycznych grupa SPARTA realizuje cykl spotkań z panią psycholog – wolontariuszką. Pani Jana jest psychologiem praktykiem, prowadzącym własny gabinet terapeutyczny i pracującym naukowo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Psychologii). Prywatnie realizuje się także artystycznie. W trakcie realizacji zajęć młodzież zdobywa wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, ryzyka związanego z prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Poznaliśmy alternatywne formy wyładowywania frustracji i radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Uczymy się także lepiej rozpoznawać uczucia innych, rozwijamy umiejętności z zakresu dialogu bez agresji oraz kształtujemy zdolność pozytywnego myślenia i wzmacniania poczucia własnej wartości. Dziękujemy bardzo za pomoc w realizacji zajęć.

Zdjęcia: K. Więckowska