Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn. „SOW-Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla osób z niepełnosprawnością-etap II”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.     

Celem projektu jest zwiększanie/podtrzymywanie samodzielności 113 osób niepełnosprawnych z terenu woj. pomorskiego w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku poprzez prowadzenie stałych działań rehabilitacyjnych w placówkach na terenie województwa pomorskiego.

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). 

Rekrutacja prowadzona będzie oddzielnie do każdej z placówek z uwagi na duże odległości pomiędzy placówkami oraz różnorodne zajęcia, które każda z nich oferuje. Na etapie rekrutacji weryfikowane będzie, czy uczestnik spełnia warunki uczestnictwa, a w dalszej kolejności badane będą warunki dodatkowe.

Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji – codziennych zajęć (pon-pt), w godz. 16-20, w wym. 2h- 4h/dz. oraz w miarę potrzeb w soboty, w 5 placówkach CARITAS dla ON nie uczestniczących w zajęciach w WTZ. Rehabilitacja obejmować będzie:

 • biblioterapia
 • hipoterapia
 • praca dla -muzykoterapia
 • praca dla terapia dietetyczna
 • praca-dla-dogoterapeuty
 • praca-dla-logopedy
 • praca-dla-psychologa
 • praca-dla-socjoterapeuty
 • praca-dla-trenera -pływania
 • prowadzącego-masaż-taktylny
 • prowadzenie-fizjoterapii
 • prowadzenie -reh. społecznej- grupowej
 • prowadzenie-reh. społecznej- indywidualnej
 • prowadzenie-terapii-pedagogicznej
 • prowadzenie-terapii-SI
 • prowadzenie-zajęć-stymulacji-polisensorycznej
 • tablica informacyjna SOW-1
 • warsztaty-dla-rodziców

Miejsce realizacji zajęć w ramach projektu:

 • – Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio – Ośrodek Wsparcia
 • – Centrum Pomocowe w Łapinie – Ośrodek Wsparcia
 • – Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki – Ośrodek Wsparcia
 • – Centrum Pomocowe im. św. Jana Pawła II – Ośrodek Wsparcia
 • – Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi – Ośrodek Wsparcia

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Sopot ul. Al. Niepodległości,
Tel 58 555 78 78, gdansk@caritas.gda.pl