W sobotę 8 września br. na sopockim hipodromie 7 sygnatariuszy podpisało pakt, w którym wyrazili wolę współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Sopocie.

 

 

Poza CARITAS Archidiecezji Gdańskiej akt podpisali:

  1. Gmina Miasta Sopotu
  2. Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
  3. Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji
  4. Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Społecznego i Fizycznego „ZORZA”
  5. Stowarzyszenie „Przyjazny Sopot”
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA”

 

To oficjalne podpisanie Paktu stało się widomym znakiem realizacji współpracy, której zaczątki już istnieją. Bardzo ważna w przedsięwzięciach tego typu jest współpraca i duża otwartość partnerów na współdziałanie i wzajemne wsparcie dla rozwoju.

 

Intencją niniejszego paktu jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w Sopocie. Zamiarem sygnatariuszy paktu jest podejmowanie działań w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.“

[z Preambuły Paktu]