O godzinie 9.00 rozpoczęło się Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich i bezdomnych.

Z zaproszenia skorzystało ok. 270 osób.

 

Spotkanie rozpoczął JE. Ks Abp Sławoj Leszek Głódź święcąc przygotowane pokarmy. Po błogosławieństwie wspólnie zaśpiewano 1 zwrotkę pieśni wielkanocnej, po której wszystkim zebranym Ks. Arcybiskup życzył smacznego. W śniadaniu uczestniczył także Pan Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu oraz Pani Anna Jarosz – Dyrektor MOPS w Sopocie. Swą obecnością także spotkanie uświetnił Dziekan Dekanatu Sopot Ks. Marian Krzywda.

Po spożyciu posiłku każdy z zaproszonych gości mógł pomalować pisankę – na specjalnym stoliku czekało 200 ubarwionych przez uczestników Młodzieżowej Placówki Wychowawczej jajek. Punkt malowania obsługiwany był przez wolontariuszy Caritas, którzy także podawali gościom gorący żurek, bigos, napoje. W obsługę śniadania zaangażowali się także klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego. Śniadanie przygotowała Stołówka dla ubogich im. św. Brata Alberta.

Przy wyjściu każdy otrzymał paczkę żywnościową oraz babkę. W organizację paczek i poczęstunku włączył się MOPS Sopot.